Úvod k deníčku

Vážení čtenáři webových stránek AlesHusak.com,

na tomto místě budete nacházet formou Deníčku vše, co jsem prožil nebo prožívám nebo co si o něčem myslím v souvislosti  s mojí kandidaturou na senátora ve volebním obvodu číslo 25 v Praze 6 za registrované politické hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ). Tedy skoro vše.

Dovolte mi poděkovat za Vaši návštěvu, a do úvodu Vám posílám několik poznámek, rad, doporučení a upozornění.

Deníčku často odkazuji na můj volební program. Najdete ho ve stejné sekci, jako je tento Deníček. Budu-li odkazovat na jiné dokumenty, které jsou umístěny na webu AlesHusak.com, doporučuji pro rychlost použít jeho Vyhledavače. Kontakty na mě najdete v sekci „Napište mi“.

Deníček aktualizuji pokud možno vždy o den později, než se události stanou, ale pravidlem to nemusí být.  Chci události zažít a přemýšlet o nich, ne udělat z Deníčku on – line záležitost. Ze stejného důvodu nenajdete tyto stránky na Facebooku ani na jiných sociálních sítích. Nemám a nebudu zřizovat ani Twiter. Myslím si, že dnešní zvyk, že se lidé a organizace často bez přemýšlení pomocí těchto nástrojů vyjadřují k právě nastalým událostem, může být fajn při živelné pohromě, kdy lidé potřebují být rychle informováni, ale jindy určitě ne. Přispívá to tak trochu k povrchnosti života a devalvuje důležitost informací. Navíc nechci při své povaze plácnout něco, čeho mohu později litovat. Přiznám se, že nechápu, proč se nejen obyčejní lidé, ale i vlády, parlamenty a prezidenti nechali vlákat do téhle svůdné pasti. Zavání sice kamarádstvím, a je tak trochu cool, ale ve skutečnosti rozeštvává účastníky debaty. Rozhovor potřebuje čas. A ten na sociálních sítích nějak chybí. Půvabné to může být pouze u mistrů pera, kdy si na sociálních sítích nedávají pozor na slova, a pak zjišťujeme, jaké že povahy ducha jsou tito vzývatelé morálky.

Deníček obsahuje záznamy událostí souhrnně za několik týdnů nebo dnů, ale také za jednotlivé dny, a v případě potřeby dokonce po časových úsecích během dne.

Deníčku nenajdete zmínku o všech událostech, kterých se budu účastnit, hlavně ne o těch, které souvisí s mým podnikáním. Ubezpečuji tímto všechny své obchodní partnery a spolupracovníky, že se v Deníčku neobjeví, pokud k tomu sami, z nějakého důvodu, nedají souhlas. Kandidatura na senátora je věcí politickou a nemá se plést s podnikatelským životem.

Deníčku také nenajdete popis mého osobního a rodinného života.

Deníčku upozorňuji na některé akce, které se stanou až v budoucnosti. Nemohu ale zaručit, že se uskuteční, pokud je sám nebudu organizovat. Prosím všechny čtenáře, kteří by se chtěli takové akce zúčastnit, aby se vždy dopředu přesvědčili, že se akce koná. Pokusím se to v Deníčku vždy včas a dopředu uvést.

Součástí Deníčku může být zvukový záznam nebo video. Prosím všechny čtenáře, aby se přesvědčili, že jejich počítač má nainstalovanou verzi software, která podporuje přehrání takového souboru. Pokusím se v Deníčku umísťovat zvukové záznamy a video soubory, které budou co nejvíce kompatibilní s většinou počítačů, tabletů a mobilních telefonů.

Deníčku často odpovídám na Vaše připomínky nebo dotazy. Sledujte proto Deníček pečlivě, na jednotlivé e maily nemusím odpovědět přímo, ale právě prostřednictvím Deníčku.

Přeji příjemné čtení

Aleš Hušák