Domů

Vážené čtenářky a čtenáři, ale i další uživatelé, kteří jste z jakýchkoli důvodů vstoupili na webové stránky AlesHusak.com,

majitel a autor tohoto webu, kam právě hodláte vstoupit, si Vás ještě předtím, než tento krok učiníte, dovoluje se vší rozhodností varovat.

Webové stránky AlesHusak.com, na které se právě chystáte vstoupit, popisují formou Deníčku cestu majitele a autora webu volební kampaní, jejímž cílem je získání senátorského mandátu v roce 2016 ve volebním obvodu číslo 25 na Praze 6, a to za registrované politické hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ). Na webu jsou dále umístěny dopisy, které v různých časových periodách píše majitel a autor webu svým milým dětem. V dopisech se autor snaží vysvětlit jeho názory na některé aspekty života, včetně těch, jež se týkají věcí res publica. Webové stránky také obsahují pohledy z cest, které majitel a autor webu uskutečnil v České republice nebo v zahraničí. Na webových stránkách pochopitelně nalezne čtenář mnoho dalších informací, ať již textových či obrazových.

Proč tedy vážné varování adresované čtenářům webu ze strany jejich majitele a autora?

Používáním webových stránek AlesHusak.com se totiž, mimo jiné, můžete dozvědět fakta a myšlenky, které jste znát nechtěli, nebo jste je znát chtěli, ale báli jste se jich byť jen dotknout, nebo je znáte, a už jste se s nimi nadále nechtěli potkávat a být s nimi konfrontováni. Majitel a autor webu připomíná, že seznámení se s těmito informacemi může za určitých okolností způsobit čtenáři stavy úzkosti, depresí, naštvanosti a pocity marnosti nebo naopak záchvaty nemístného optimismu a dokonce naděje v lepší zítřky. Za takové psychické stavy uživatelů internetu majitel a autor webu nepřebírá žádnou odpovědnost.

Majitel a autor webu dále upozorňuje, že čtením jeho webu můžete získat závislost na některých autorových myšlenkách, které nemusí být nutně kompatibilní a konformní s názory jiných lidí. Čtenářům a uživatelům webu AlesHusak.com může veřejné šíření autorových myšlenek způsobit různé potíže nebo přivodit spory, pokud se uživatel webu AlesHusak.com rozhodne seznámit s autorovými myšlenkami jiné osoby. Majitel a autor webu rozhodně takové chování nedoporučuje, a především varuje před používáním autorových myšlenek při veřejném diskursu nebo při práci ve sdělovacích prostředcích. Za takové chování nemůže autor webu převzít jakoukoli odpovědnost a ani jí nepřebírá.

Novinářům pak majitel a autor webu užívání těchto webových stránek výslovně nedoporučuje.  Důvody je majitel a autor webu schopen dotazujícím se novinářům vysvětlit individuálně (nejlépe telefonicky).

Majitel a autor webu dále sděluje, a uživatele webu upozorňuje, že autorovy myšlenky a způsob jejich prezentace na těchto webových stránkách, jsou zaměřeny proti veškeré lidské snaze páchat dobro na úkor legitimních lidských zájmů, jsou neslučitelné s bezbřehým liberalismem, který ničí mezilidské pochopení a slušnost, kriticky se vymezuje proti nemístné a nepřátelské politické korektnosti a přiznává lži a nenávisti kladné body v případech, kdy pravda a láska způsobují nezměrné hoře lidským duším, vždy s odkazem na vyšší vesmíry jimi prosazované pravdy, ať to stojí, co to stojí.

Všem možným kritikům, kteří nebudou s autorovými myšlenkami nebo myšlenkami jiných přispěvatelů webových stránek AlesHusak.com souhlasit, pak majitel a autor webu připomíná, že svoboda slova není, že může svobodně říkat to, co oni chtějí slyšet, a že svoboda slova zahrnuje i svobodu lhaní, ať už se jim to líbí nebo ne. Tím majitel a autor webu netvrdí, že ve svých příspěvcích na webu AlesHusak.com lže, nebo bude lhát.

Nejlepší pro uživatele internetu je prostě tyto webové stránky nečíst. Pokud to přes výše uvedené varování uživatel internetu učiní, tak jedině na vlastní nebezpečí. V takovém případě jim autor webu přeje hodně štěstí.

Majitel a autor webu se zároveň omlouvá, pokud narazíte na mluvnickou nepřesnost nebo gramatickou chybu v textu. Nedisponuje totiž žádným jazykovým korektorem, mimo znalosti a zkušenosti své osoby, a vedle toho spoléhá na vzdělání několika mladých lidí, kteří vytvářejí webové stránky spolu s ním. I při nejvyšší péči, kterou práci věnují, mohou v textu cokoli přehlédnout. Uživatel webu může kdykoli, pokud bude chtít, na takovou chybu upozornit v sekci „Napište mi“. Děkujeme dopředu.

Pokud jste se, Vážený čtenáři a uživateli tohoto webu, seznámil s výše uvedeným poučením a varováním, stiskněte prosím, na znamení potvrzení této skutečnosti, tlačítko „JSEM SEZNÁMEN S NÁSLEDKY POUŽITÍ WEBU“. Pokud nechcete nebezpečí používání webu AlesHusak.com zažít, stiskněte prosím tlačítko „CHCI Z TOHOTO WEBU ODEJÍT“.

A nakonec snad věta českých klasiků, byť pro tento účel trochu opravená:

„Buď vítán, kdo po přečtení těchto webových stránek s dobrými úmysly odcházíš.“

Mějte hezký den.

Váš Aleš Hušák

Jsem seznámen s následky použití webu

Chci z toho webu odejít